نبشی

نبشی

 

 

ردیف

سایز نبشی (cm)

ضخامت (mm)

طول شاخه (m)

واحد

۱

۳

۳

۶

کیلوگرم

۲

۴

۳

۶

کیلوگرم

۳

۴

۴

۶

کیلوگرم

۴

۴.۵

۴

۶

کیلوگرم

۵

۴.۵

۵

۶

کیلوگرم

۶

۵

۳

۶

کیلوگرم

۷

۵

۴

۶

کیلوگرم

۸

۵

۵

۶

کیلوگرم

۹

۶

۴

۶

کیلوگرم

۱۰

۶

۵

۶

کیلوگرم

۱۱

۶

۶

۶

کیلوگرم

۱۲

۷

۴

۶

کیلوگرم

۱۳

۷

۵

۶

کیلوگرم

۱۴

۷

۶

۶

کیلوگرم

۱۵

۷

۷

۶

کیلوگرم

۱۶

۸

۶

۶

کیلوگرم

۱۷

۸

۷

۶

کیلوگرم

۱۸

۸

۸

۶

کیلوگرم

۱۹

۱۰

۸

۶

کیلوگرم

۲۰

۱۰

۸

۱۲

کیلوگرم

۲۱

۱۰

۱۰

۶

کیلوگرم

۲۲

۱۰

۱۰

۱۲

کیلوگرمبرچسب ها: #نبشی
جهت سفارش و ارتباط با ادمین کلیک کنید: فرم اطلاعات تماساستعلام قیمت